MicroNIR波长准确度测量模块

产品品牌: 美国VIAVI
产品型号: 30175425
产品详情
产品评论(0)


MicroNIR波长准确度测量模块:PQ / OQ(光度和WCR2066波长标准物质)测量模块

配件组成:包括5个光度准确度标准物和一个波长标准物质。其中光度标准包括:99%,80%,40%,20%和10%漫反射率标准参考板;波长标准物质WCR 2066相当于波长认证标准物NIST SRM 2036。900-2200nm波长范围内的所有标准物质均含校准证书。

配件用途:按照USP1119和EP2.2.40的标准对MicroNIR近红外光谱仪的光度共线性,高通量和低通量RMS 噪声以及波长准确度进行测试。

配件包装:标准物质和校准证书均置于专用的含衬垫包装箱。


联系地址:北京市朝阳区金海商富中心B座1003室             电话:010-59693209             传真:010-59693209                       联系邮箱:info@beijinggt.com
关注微信公众号