MicroNIR波长标准物质

产品品牌: 美国VIAVI
产品型号: 30175441
产品详情
产品评论(0)


MicroNIR波长标准物质WCR-2066

用途:按照USP 1119对近红外波长准确度的要求测试MicroNIR光谱仪的性能。

包装:标准物质和校准证书均置于专用的含衬垫包装箱。


联系地址:北京市朝阳区金海商富中心B座1003室             电话:010-59693209             传真:010-59693209                       联系邮箱:info@beijinggt.com
关注微信公众号